Kako da kupujete ?

Uslovi korišćenja
Politika privatnostia
Uslovi korišćenja
Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA I USLOVI PRODAJE

 

 1.  PREGLED

Dobro došli na eOptika.rs

 

Ovim sajtom upravlja eOptika Ltd. Posetom našeg sajta / ili kupovinom nekog proizvoda od nas, Vi se uključe u naše "usluge" i saglasni ste sa sledećim uslovima ("Uslovima korišćenja usluge" i "Uslovima kupovine", u daljem tekstu "Uslovi"), uključujući one dodatne uslove i politike ovde i / ili dostupne u pomenutim hiperlinkovima-ovima.

 

Trebalo bi da pročitate ove Uslove korišćenja i Uslove prodaje (u daljem tekstu "Uslovi") pre korišćenja ovog sajta. Vaš pristup i korišćenje našeg sajta kao i poručivanje proizvoda je uslovljena prihvatanjem i poštovanjem ovih Uslova. Ne nastavljajte korišćenje sajta ako ne prihvatite sve uslove navedene na ovoj stranici.

 

 • Uslovi korišćenja
 • Uslovi prodaje

 

 

 1. DEFINICIJE

 Na sajtu, termini "mi", "nas" i "naš" odnose se na eOptika Ltd koja vodi ovaj sajt, uključujući sve informacije, alate i usluge sa ovog sajta za Vas (korisnik) pod uslovom da prihvatate sve uslove, rokove, politike i napomene ovde navedene.

 Ovi Uslovi korišćenja usluge važe za sve posetioce, korisnike i sve druge koji pristupaju ili koriste sajt.

 Nove funkcije ili alati koji se dodaju na sajt će takođe biti predmet ovih Uslova.

 Za određene dodatne usluge, koje nudimo pored redovnih usluga koje se obavljaju na ovom sajtu, dodatni uslovi se mogu primijeniti. Mi ćemo ove dodatne uslove predstaviti Vama pre nego što donesete odluku o korišćenju.

 Ovaj dokument je prevod originalne verzije na engleskom, koji se može videti ovde. Mi samo obezbedili ovaj prevod radi jasnijeg razumevanja, ali u slučaju bilo koje razlike između ove dve verzije, originalna verziji na engleskom jeziku preovlađuje.

 Naslovi korišćeni u ovom sporazumu su uključeni samo radi lakšeg snalaženja i neće ograničiti ili na drugi način uticati na ove uslove.

 

USLOVI KORIŠĆENJA

 1. LICENCA I PRISTUP

Predmet Vaše saglasnosti sa ovim uslovima, eOptika Ltd Vam daje dozvolu za pristup i obavljanje lične, ne-komercijalne upotrebe postojećeg sajta.

Osnovna svrha našeg sajta i usluga je da pomogne pojedincima da dobiju odgovarajuću korekciju vida. Primarni cilj je maloprodaja određenih sredstava za korekciju vida, kupovina je regulisana pod Uslovima kupovine.

Vi ne smete da koristite bilo koju od naših usluga (i) za svrhe prevare, ili u vezi sa krivičnim delom ili druge nezakonite aktivnosti, ili (ii) da izazovete neprijatnosti, neugodnosti ili anksioznost.

Zadržavamo pravo da odbijemo uslugu, ugasimo naloge ili uklonimo i izmenimo sadržaj ako ste u suprotnostima sa važećim zakonima, ovim Uslovima korišćenja ili u suprotnosti sa bilo kojim drugim važećim terminima i uslovima, smernicama ili politikama.

Vi ste odgovorni za održavanje poverljivosti Vašeg naloga i lozinke i za ograničavanje pristupa na svoj račun, računar i uređaja, i u saglasnosti sa važećim zakonom obavezni ste da prihvatite odgovornost za sve aktivnosti koje se dešavaju pod vašim nalogom ili lozinkom. Vi ste odgovorni za osiguravanje da podaci koje nam dajete budu tačni i potpuni, i da nas obaveštavte o svim promenama u informacijama koje ste dali. Možete pristupiti i ažurirati sve informacije koje ste nam dostavili, uključujući i podešavanja naloga, na području Vašeg nalog na sajtu.

Mi nećemo imati bilo kakvu odgovornost koja proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem opcionih alata treće strane na našem sajtu. Svaka upotreba izbornih alata koji se nude preko sajta je u potpunosti na sopstveni rizik i diskreciju i trebalo bi da proverite da li se alati pružaju u relevantnim uslovima treće strane provajdera (a).

 1.  PRIVATNOST

Pregledajte našu Politiku privatnosti koja reguliše korišćenje naših usluga, da biste razumeli našu praksu.

 1. USLOVI PRODAJE

Kada koristite naš sajt i obavite kupovinu odnosno napravite porudžbinu, Vaš odnos sa nama će biti uređen i našim dodatnim Uslovima prodaje. Molimo Vas da i ove uslove pročitate i da razumete naš kupoprodajni ugovor, svoja prava i naše obaveze i praksu.

 1. INFORMACIJE NA SAJTU

Materijal na ovom sajtu je obezbeđen samo radi opštih informacija i ne treba se u potpunosti oslanjati na njega ili ga koristiti kao jedini osnov za donošenje odluka bez konsultacija primarnih, tačnije, više kompletnih ili više pravovremenih izvora informacija. Dok nastojimo da obezbedimo da informacije na sajtu budu tačne, mi ne garantujemo svoju potpunost ili tačnost; niti smo obavezni da obezbedimo da sajt bude dostupn ili da materijal na sajtu bude ažuran. Povremeno se može dogoditi da informacije na našem sajtu sadrže štamparske greške i netačnosti ili propuste. Zadržavamo pravo da ispravimo greške, netačnosti ili propuste, i da izmenimo ili dopunimo informacije ili otkažemo porudžbine ako je bilo koja informacija na našem sajtu netačna u bilo kom trenutku bez prethodne najave (i nakon što ste poručili proizvode).

Svako oslanjanje na materijal na ovom sajtu je na sopstveni rizik.

Mi nismo odgovorni ako informacije dostupne na ovom sajtu nisu tačne, kompletne ili sigurne. Zadržavamo pravo izmene sadržaja ovog sajta u bilo kom trenutku, ali nemamo obavezu da ažuriramo svaku informaciju na našem sajtu.

 1. INTELEKTUALNA SVOJINA

Ukoliko nije drugačije navedeno, imamo pravo intelektualne svojine za sav materijal predstavljen na ovom sajtu. Sva prava intelektualne svojine su zadržana.

Vi ste dobili ograničenu licencu za pregled i korišćenje materijala na našem sajtu i / ili štampanom obliku ili ukoliko sačuvate stranice ovog sajta za svoju ličnu upotrebu. Ovo podleže ograničenjima postavljenim u ovim uslovima.

Izričito je zabranjeno sve od sledećeg bez našeg pismenog odobrenja: Korišćenje naših brendova i zaštitnih znakova; objavljivanje bilo kog našeg materijal u bilo kojim medijima; Umnožavanje, dupliranje ili kopiranje materijala za bilo koju drugu svrhu osim ličnu upotrebu; Prodaja, distribucija i / ili komercijalizacija na bilo koji način, bilo kog materijala sa sajt, javno izvođenje ili prikazivanje bilo kog materijala sa sajta, korišćenje ovag sajta na način koji je štetan, ili da može biti štetna po ovaj sajt, korišćenje ovog sajta u suprotnosti sa primenjenim zakonima i propisima, ili na način koji dovodi do kršenja, ili koja bi mogla dovesti do štete na sajtu, ili bilo kom licu ili privrednom subjektu, angažovanje u bilo kom prikupljanju podataka, ili bilo koje druge slične vrste aktivnosti, ili dok koristite ovaj sajt koristeći ovaj sajt da se uključite u bilo koju vrstu oglašavanja ili marketinške aktivnosti; Kreiranje i / ili objavljivanje svoje baze podataka koji karakteriše značajne delove bilo kog  materijala na našem sajtu (na primer naše cene u oglasima za proizvod).

Bez prethodne pismene dozvole, ne smete stvoriti bilo kakve promene oko naše veb stranice ili koristiti druge tehnike koje menjaju na bilo koji način vizuelnu prezentaciju ili izgled naše intelektualne svojine, veb sajta, naših znakova, loga ili drugih privatnih informacija (uključujući slike , tekst, izgled stranice, ili formu) i meta tagove, softver kodove ili bilo kojih drugih skrivenih tekstova.

 1. PREGLEDI I KOMENTARI KORISNIKA

Pojedini delovi ovog sajta nude mogućnost za korisnike da postavite i razmene mišljenja, informacije, materijale i podatake ( "Komentari") u oblastima na sajtu. Mi zadržavamo pravo da izmenimo, objavimo i pregledamo komentare pre njihovog pojavljivanja na sajtu i ovi komentari ne odražavaju stavove ili mišljenja eOptika Ltd, njenih agenata ili promotera. Komentari odražavaju stav i mišljenje osobe koja je poslala takav pregled ili mišljenje. U meri u kojoj to dozvoljavaju važeći zakoni mi nećemo biti odgovorni za komentare ili za bilo koje gubitke, odgovornosti, štete ili troškove koje je komentar izazvao i / ili koje je neko pretrpeo kao rezultat bilo kakvog korišćenja i / ili postavljanja i / ili pojavljivanja komentara na ovom sajtu.

Zadržavamo pravo da nadziremo sve komentare i da uklanjamo komentare koje smatramo u svojoj apsolutnoj diskreciji da su neprikladni, uvredljivi ili na drugi način u suprotnosti sa ovim pravilima i uslovima.

Vi garantujete i izjavljujete da: imate pravo da postavite komentare na našem sajtu i imate sve potrebne dozvole i saglasnosti da to učine; da komentari ne narušavaju prava intelektualne svojine, uključujući bez ograničenja autorska prava, patente ili trgovačke marke, ili drugih vlasničkih prava bilo koje treće strane; da komentari ne sadrže nikakav pogrdan, klevetnički, uvredljiv, nepristojan ili na drugi način protivpravni materijal ili materijal koji je invazija na privatnost; da se komentar neće koristiti da tražite ili promovišete poslovne ili prilagođene ili sadašnje komercijalne aktivnosti ili nezakonitu aktivnost.

Ovim nam dajete neisključivu, besplatnu licencu za korišćenje, kopiranje, uređivanje i ovlašćenje da komentar koristimo, reprodukujemo i menjamo u bilo kom i svim oblicima, formata i medijima.

 1. DRUGI MATERIJALI

Ako, na naš zahtev, šaljete određene pisane materijale, dokumetne ili fotografije (za stavke primer konkursa) ili bez zahteva od nas da šaljete kreativne ideje, sugestije, predloge, planove, ili druge materijale, bilo online, putem e-maila, poštom, ili na drugi način (kolektivno, "komentari"), slažete se da ih možemo, u bilo koje vreme, bez ograničenja, izmena, kopiranja, objavljivanja, distribucije, prevođenja koristiti u bilo kom obliku, bilo kakve komentare koji ste napisali za nas. Mi nismo ni u kakvoj obavezi (1) da održimo bilo kakve komentare u poverenju; (2) da platimo naknadu za bilo kakve komentare; ili (3) da odgovorimo na bilo kakve komentare.

Možemo, ali nemamo i obavezu da kontrolišemo, izmenimo ili uklonimo sadržaj koji smo u sopstvenom nahođenju definisali kao nezakonite, uvredljive, preteće, klevete, pornografske, nepristojne ili na drugi način nepoželjne ili ako krše intelektualnu svojinu bilo koje stranke ili ove Uslove korišćenja usluge.

Slažete se da Vaši komentari neće kršiti prava bilo koje treće strane, uključujući autorska prava, žig, privatnost ličnosti ili drugo lično ili vlasničko pravo. Dalje, saglasni ste da Vaši komentari neće sadržati pogrdan ili na neki drugi način nezakonit, uvredljiv ili nepristojan materijal, ili da sadrži bilo koji kompjuterski virus ili druge zlonamerne programe koji bi na bilo koji način uticali na rad sajta ili bilo kom povezanom sajtu. Ne smete da koristite lažnu e-mail adresu, pretvarati se da ste neko drugi, ili na drugi način obmanjivati nas ili treće strane u pogledu porekla bilo kakvog komentara. Vi ste u potpunosti odgovorni za komentare koje ostavite na našem sajtu i njihovu tačnost. Mi  ne preuzimamo nikakvu odgovornost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve komentare koje ste Vi napravili ili neka treća strana.

 1. HIPERLINKOVI

Sledeće organizacije mogu ostaviti link za povezivanje na našem veb sajtu bez prethodnog pismenog odobrenja: vladine agencije; pretraživači; novinske organizacije; online direktori distributeri ukoliko su na spisku u svom imeniku upisani na isti način kao linkom na veb sajtu; i proizvođači proizvoda koje prodajemo.

Možemo razmatrati i usvojiti u sopstvenom nahođenju druge zahteve za povezivanje sa sledećim vrstama organizacija, kao što su: preduzeća koji nisu navedna pod prethodnom grupom; potrošačke i / ili poslovna udruženja i izvori informacija; sajtovi zajednice i druge digitalne grupe AMD publikacije; udruženja; online direktori, distributeri; internet portali; obrazovne institucije i strukovna udruženja. Ukoliko ste zainteresovani za povezivanje na našem sajtu, molimo vas da nas obavestite slanjem e-maila.

Zadržavamo pravo u bilo koje vreme i po našem nahođenju da zahtevamo da uklonite sve linkove ili neki poseban link sa našeg sajta. Slažete se da ćete odmah ukloniti sve linkove sa našeg veb sajta na takav zahtev.

Takođe, možemo da odlučimo da postavimo naše linkove na Vašem sajtu.

Mi nećemo imati nikakvu odgovornost za bilo koji sadržaj koji se pojavljuje na Vašem veb sajtu. Slažete se da ćete nas braniti protiv svih potraživanja koja proističu iz ili su bazirana na osnovu Vašeg sajta. Ako pronađete bilo kakve linkove na našem sajtu, ili bilo koje povezane linkove nepoželjne iz bilo kog razloga, trebalo bi da nas kontaktirate u vezi toga na e-mail.

Mi nismo odgovorni za bilo kakvu štetu ili štetu koja se odnosi na kupovinu ili upotrebu robe, usluga, resursa, sadržaj ili bilo koje druge transakcije koje su izvršene u vezi sa bilo kojim sajtovima trećih strana. Pregledajte pažljivo politike i prakse treće strane i uverite se da ih razumete pre nego što se upustite u bilo koju transakciju. Žalbe, brige, ili pitanja u vezi sa trećom stranom i njihovim proizvodima / uslugama treba da bude upućena isključivo trećoj strani.

 1. IZUZEĆE OD GARANCIJE; OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ne garantujemo, da će Vaše korišćenje naših usluga biti bez prekida, pravovremeno, sigurno i bez grešaka. Ne garantujemo da će rezultati koji se mogu dobiti od korišćenja usluga biti tačni ili pouzdani. Slažete se da s vremena na vreme možemo ukloniti usluge na neodređen vremenski period ili otkažemo uslugu u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja.

Vi ste izričito saglasni da je Vaša upotreba, ili nemogućnosti korišćenja usluga na sopstveni rizik. Svi proizvodi i usluge koji stižu preko nas su (osim kako je izričito navedeno od nas, pod uslovom "kao što je" i "kao dostupan" za Vašu upotrebu), bez ikakve reprezentacije, garancije ili uslova bilo koje vrste, bilo izričito ili podrazumevno, uključujući sve implicirane garancije ili uslove pogodnosti, pogodnosti za određenu svrhu, izdržljivost, ime, i nepovredivost.

Ni u kom slučaju se naši direktori, službenici, zaposleni, agenti, izvođači, pripravnici, dobavljači internet usluga ili izdavači licence neće biti odgovorni za eventualne povrede, gubitak, zahteva, ili bilo kakvu direktnu, indirektnu, kaznenu, posebnu, ili posledične štete bilo koje vrste, uključujući, bez ograničenja izgubljeni profit, izgubljeni prihod, izgubljenu štednju, gubitak podataka, troškova zamene, ili slične štete, (uključujući nemar), uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo kakve greške ili propuste u sadržaju, ili gubitak ili štetu bilo koje vrste nastale kao posledica korišćenja usluga ili bilo kog sadržaja (ili proizvod), ili na drugi način učinjen dostupnim preko sajta, čak i ako je savetovao svoje mogućnosti. Jer neke države ne dozvoljavaju isključivanje ili ograničenje odgovornosti za slučajne ili posledične štete, u takvim stanjima ili nadležnosti, naša odgovornost će biti ograničena na maksimalno dozvoljenu zakonom.

eOptika i njeni partneri neće biti odgovoran za (i) gubitke koji nisu uzrokovani bilo kakvim kršenjem sa naše strane, ili (ii) bilo poslovni gubitak (uključujući gubitak profita, prihoda, ugovora, očekivane uštede, podataka, dobre volje ili izgubljenih izdataka ), ili (iii) bilo posredne ili posledične gubitke koji nisu predvidivi i Vama i nama kada je formiran ugovor o prodaji proizvoda od nas za Vas.

Zakoni nekih zemalja ne dozvoljavaju neke ili sve od ograničenja opisanih gore. Ako se ovi zakoni odnose na Vas, neke ili sve od gore navedenih ograničenja se ne moraju odnositi na Vas i možda ćete imati dodatna prava.

 1. OBEŠTEĆENJE

Slažete se da ćete obeštetiti, braniti i štititi eOptika Ltd i naše partnere, službenike, direktore, agente, izvođače radova, licence, provajdere, kooperanate, dobavljače, pripravnike i zaposlene, od bilo kakvih potraživanjea ili zahteva, uključujući razumne advokatske troškove, napravljene od bilo koje treće strane zbog ili po osnovu Vašeg kršenja ovih uslova korišćenja usluge ili dokumenata koji su ukljičeni pozivanjem ili Vašeg kršenja bilo kog zakona ili prava treće strane.

 1. POTPUN SPORAZUM

Ovi uslovi, uključujući i sva pravna obaveštenjia i odricanja koje se nalaze na ovom sajtu, čine kompletan ugovor između eOptika Ltd i Vas u pogledu na Vaše korišćenje ovog sajta, i zameniti sve prethodne ugovore i sporazume u odnosu na isti.

Naš neuspeh da primenjujemo ili sprovodimo neko pravo ili odredbu ovih Uslova korišćenja neće predstavljati odricanje od tog prava ili odredbe.

Ovi Uslovi korišćenja i neke politike ili pravila za rad na ovom sajtu ili u odnosu na uslugu predstavlja celokupan ugovor i sporazum između Vas i nas i regulišu korišćenje usluge, a zamenjuje sve prethodne ili sadašnje sporazume, komunikaciju i predloge , bez obzira da li su pismeni ili usmeni, između Vas i nas (uključujući, ali ne ograničavajući se na, sve ranije verzije Uslova korišćenja).

 1. NIŠTAVNOST

U slučaju da bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja usluge se određuje kao nezakonita, nevažeća ili nesprovodiva, takva odredba će ipak biti izvršna u najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, i neizvršivi deo će se smatrati odvojenim od ovih Uslova korišćenja, takva odluka neće uticati na valjanost i primenjivost bilo kojih drugih preostalih odredbi.

Ako se smatra nevažećim, nezakonitim bilo koja odredba ovih uslova, ili iz bilo kog razloga neizvršivom, taj uslov će se smatrati odvojiv i preostale odredbe ovih uslova će ostati na snazi.

 1. NADLEŽNO PRAVO

Ovi uslovi će biti sačinjen u skladu sa zakonima Mađarske, bez obzira na njegove odredbe o sukobu zakona.

Potvrđujete da ste, u zavisnosti od zemlje državljanstva, boravišta ili prebivališta, mogu takođe pasti pod određenim zakonima uvoza, kupovine, bankarstva, privatnosti ili drugim propisima koji mogu uticati na Vašu sposobnost korišćenja naših usluga. Vi prihvatate da budete u potpunosti odgovorni za poštovanje tih propisa koji mogu uticati na korišćenje našeg sajta ili isporuku naših usluga.

 1. PREKID

Obaveze i odgovornosti stranaka koji su nastali pre datuma raskida važe i nakon raskida ovog ugovora za sve namene.

Ovi uslovi korišćenja usluge su na snazi sve dok ne raskinete Vi ili eOptika Ltd. Možete da okončate ove Uslove u bilo kom trenutku i da nas obavestite da ne želite da koristite naše usluge, ili kada prestanete da koriste naš sajt.

 1. KONTAKT PODACI

Možete kontaktirati našu kompaniju sa bilo kojim pitanjem, uključujući i pitanja o ovim uslovima, na sledećim adresama.

eOptika Ltd

1067 Budimpešta

Terez krt 41

Mađarska

Virtuelni obilazak  naše optike u Budimpešti.

EU poreski broj:  HU23111572

Registracioni broj kompanija: 01-09-953509

Tekući račun: HU49107007326619662050000005 (EUR), SWIFT: CIBHHUHB

 

Email: info@eoptika.rs

Telefon: +381800812147

Adresa za povraćaj: Rašida Hadžimešića 2, 34 000 Kragujevac

 1. PROMENE USLOVA KORIŠĆENJA

Možete pregledati najnoviju verziju Uslova korišćenja u bilo kom trenutku na ovoj stranici.

Zadržavamo pravo, po vlastitom nahođenju, ažurirati, promeniti ili zameniti bilo koji deo ovih Uslova korišćenja ažuriranjem i promenama na našem sajtu. Mi ćemo objaviti datum promena na ovom sajtu. Vaša kontinuirana upotreba ili pristup našem sajtu ili uslugama nakon isticanja bilo kakvih promena u ovim uslovima predstavlja prihvatanje tih promena.

Promene nemaju retroaktivno dejstvo, što je na primer nalozi stavljeni pod prethodnu verziju naših uslova spadaju pod režimom uslova na snazi u to vreme.

Ovi Uslovi korišćenja usluge i uslovi prodaje stupili su na snagu 1. juna 2017. Godine.

 

USLOVI PRODAJE

 1. STAROST KUPACA

Mi ne prodajemo proizvode licima malđim od 18 godina, ali možemo prodati proizvode za dečiju upotrebu ako su kupljeni od strane odraslih lica.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, izjavljujete da ste punoletna osoba u Vašoj državi ili provinciji boravka.

 1. NEOPHODAN LEKARSKI RECEPT

Obavljanjem porudžbine na nasem sajtu, Vi potvrđujete da ste kontaktna sočiva ili druge proizvode poručili u skladu sa Vašim važećim lekarskim receptom. Vi ovim potvrđujete da su informacije koje ste pružili važeće i tačne, onako kako je propisao Vaš očni lekar. Takođe potvrđujete da Vaš recept nije stariji od 12 meseci. Vi, kupac, dajete nam dozvolu da pogledamo Vaš recept, ukoliko su nam neophodne neke informacije. Razumete da je Vaša odgovornost da obavljate redovne preglede očiju i održavate recept za kontaktna sočiva ažurnim. Mi nismo odgovorni za bilo kakve posledice kao rezultat odstupanja od Vašeg prepisanog recepta.

 1. CENE

Cene za naše proizvode su podložne promenama bez prethodne najave. Vaša cena se neće promeniti nakon što ste uspešno obavili naručivanje i plaćanje proizvoda.

Uprkos našim naporima, može se dogoditi da neki proizvod u našem katalogu može biti prikazan sa pogrešnom cenom.. Mi ćemo proveriti cene prilikom obrade narudžbine. Ako smo napravili grešku i ispravna cena nekog proizvoda je veća od cene na sajtu, možemo ili kontakti sa Vama pre otpreme da pitamo da li želite da kupite proizvod po pravoj ceni ili otkazati porudžbinu. Ako je tačna cena nekog proizvoda niža od naše navedene cene, mi ćemo naplatiti manji iznos i poslati proizvod.

 1. FAKTURA/RAČUN

Pošto prodaju obavljamo isključivo za fizička lica i lične potrebe, izdajemo samo običnu fakturu, ne i fiskalni račun. Molimo Vas da fizičku ili elektronsku kopiju računa, potvrdu narudžbine ili potvrdu isporuke sačuvate kao deo dokumentacije za potencijalne garancije.

 1. STANJE PROIZVODA U SKLADIŠTU

Navodimo raspoložive količine proizvoda u našem skladištu na sajtu, za sve proizvode iz kataloga. Kada obradimo Vašu porudžbinu, mi ćemo Vas u najkraćem mogućem roku obavestiti putem e-maila ako se ispostavi da neki od proizvoda koji ste popručili  nije trenutno dostupan. Imate mogućnost da ne platite za te proizvode, da dobije delimični povraćaj sredstava ili da sačekate proizvode da budu u skladištu ponovo tako da će vreme dostave biti duže od prosečnog vremena za dostavu.

Pojedini proizvodi ili usluge mogu biti dostupne isključivo online preko sajta. Ovi proizvodi ili usluge mogu imati ograničene količine i mogu se vratili ili zameniti samo u skladu sa našom politikom vraćanja i zamene proizvoda.

Zadržavamo pravo, ali nismo u obavezi, da ograničimo prodaju naših proizvoda ili usluga bilo kom licu, geografskom području ili nadležnosti. Mi možemo ostvariti ovo pravo od slučaja do slučaja. Zadržavamo pravo da ograničimo količine bilo kog proizvoda ili usluga koje nudimo pojedinačnom licu.

 1. INFORMACIJE O PROIZVODU

Ukoliko nije izričito navedeno drugačije, mi nismo proizvođač proizvoda koji se prodaju na našem sajtu. Radimo da osiguramo da su informacije o proizvodu na našem sajtu tačne, aktuelne međutim pakovanje i materijali mogu sadržati više i drugačije informacije od prikazanih na našem sajtu. Sastojci, takođe, mogu biti drugačiji.

Sve informacije o proizvodima na našem sajtu su samo u informativne svrhe. Preporučujemo da se ne oslanjate isključivo na informacije predstavljene na našem sajtu. Molimo uvek pročitajte etikete, upozorenja i uputstva koja ste dobili uz proizvod pre upotrebe ili se obratite proizvođaču.

Sadržaj na ovim stranicama nije namenjen da zameni savet dat od strane lekara, optičara, optometriste, oftalmologa, farmaceuta ili druge licencirane osobe. Obratite se svom lekaru odmah ako sumnjate da imate zdravstveni problem. Informacije i izjave o proizvodima nemaju nameru da se koriste za dijagnozu, lečenje ili sprečavanje bilo kog stanja bolesti. Ne preuzimamo odgovornost za netačnosti ili značajne greške nastale u vezi proizvoda od proizvođača ili trećim licima. Ovo ne utiče na Vaša zakonska prava.

Mi smo se potrudili da prikažemo što je moguće preciznije boje i slike naših proizvoda koji se pojavljuju u prodavnici. Mi ne možemo garantovati da će na monitoru računara boja biti prikazana tačno i precizno.

Svi opisi proizvoda su podložni promeni u bilo kom trenutku, bez najave, u diskreciji nas. Zadržavamo pravo da prekinemo prodaju bilo kog proizvoda u bilo koje vreme. Svaka ponuda za bilo koji proizvod ili uslugu napravljena na ovom sajtu biće nevažeća.

Uputstvo za korišćenje na kutiji proizvoda ne može biti na svim jezicima, jer ih proizvođači tako proizvode. Pružamo uputstvo proizvoda i priručnike na jeziku naših klijenata u štampanom ili elektronskom obliku. Ako vam je potreban bilo koji priručnik za proizvod, molimo stupite u kontakt sa nama putem e-maila.

 1. RAČUN

Kada kreirate nalog kod nas, morate nam pružiti informacije koje su tačne, potpune i  trenutne u svakom trenutku. Propust da se to učini predstavlja kršenje uslova, što može dovesti do trenutnog uklanjanja Vaseg naloga na našem sajtu.

Slažete se da obezbede trenutne, potpune i tačne informacije o nalogu za sve kupovine obavljene u našoj prodavnici. Slažete se da odmah ažurirate svoj račun i druge informacije, uključujući vašu email adresu i brojeve kreditnih kartica i datuma isteka, tako da možemo završiti svoje transakcije i da  Vas kontaktiramo po potrebi.

Zadržavamo pravo da odbijemo bilo koji nalog koji ste postavili kod nas. Možemo, po našem nahođenju, ograničiti ili ukinuti količine kupljene po osobi, po domaćinstvu ili po nalogu. Ove restrikcije mogu uključivati porudžbine od strane ili pod istim računom klijenta, istu kreditnu karticu, i / ili nalog koji koristi isti obračun i / ili adresu za isporuku. U slučaju da napravimo promenu ili otkažemo nalog, možemo pokušati da Vas obavestimo kontaktiramo na e-mail i / ili adresu za obračun / telefonski broj naveden u vreme kada je nalog je napravljen.

Mi možemo da suspendujemo ili ukinemo pristup našem sajtu u bilo kom trenutku, bez prethodne najave ili obaveze, iz bilo kog razloga, uključujući bez ograničenja ako ste prekršili Uslove korišćenja usluge. Ukoliko Vaš pristup našem sajtu bude prekinut sve odredbe Uslovima korišćenja koji po svojoj prirodi treba da prežive raskid uključujući, bez ograničenja, vlasničke odredbe, garantne izjave, odštetu i ograničenja odgovornosti važe posle prekida.

 1. PROFESIONALNI KUPCI

Zadržavamo pravo da ograničimo ili zabranimo narudžbine koje po našoj proceni, izgledaju kao da su postavljeni od strane trgovaca, prodavaca ili distributera. Takvi profesionalni kupci treba da se identifikuju pre naručivanja i pristanu na komercijale uslove naručivanja od nas.

Imajte na umu da prodajemo proizvode samo u količinama koje odgovaraju tipičnnim potrebama prosečnog domaćinstva. Ovo važi kako za broj naručenih proizvoda u okviru jedne kupovine tako i stavljanje nekoliko naloga za isti proizvod gde pojedine poružbine sadrže količinu netipičnu za normalnu ličnu upotrebu.

 1. POTPISIVANJE UGOVORA

Kada poručite proizvode, Vi sklapate dogovor sa nama. Naš sistem Vam zatim šalje poruku o prijemu porudžbine koja sadrži sve detalje porudžbine. Ovo je dokaz da smo dobili informacije da želite proizvode, a ne potvrda o prijemu Vaše uplate da kupite proizvod (e) ili usluge koje ste naručili.

Primamo Vašu porudžbinu, i zaključujemo ugovor o prodaji za proizvod, kada pošaljemo proizvod Vama i pošaljemo Vam elektronsku poruku da smo poslati proizvod za Vas. Ako je Vaša porudžbina poslata u više od jednog paketa, možete dobiti posebnu poruku za svaki paket, i svaka poruka će zaključiti poseban ugovor o prodaji između nas za proizvod (e) navedene u toj poruci.

Možete otkazati porudžbinu za proizvod bez troškova u bilo koje vreme pre nego što pošaljemo poruku potvrde o slanju koje se odnose na taj proizvod. Ovo pravo da otkaže se ne odnosi na pojedine kategorije proizvoda i usluga. Takođe postoje zakonska prava i ograničenja o vraćanj proizvoda. Molimo pogledajte u odeljku: otkazivanje porudžbine za detalje.

Pristajete da primate prodajne fakture elektronskim putem ili u štampanom obliku. Mi ćemo uključiti kopiju računa ili listu pakovanja za sve isporuke za Vas. Kao prodaju obavljamo samo privatnim licima, naši računi ne mogu zadovoljiti računovodstvene kriterijume za fiskalne račune od profesionalnih kupaca.

 

 1. PROSEČNO VREME DOSTAVE

Kada imamo proizvode na stanju, šaljemo ih istog radnog dana na Vašu kućnu adresu. Međutim, ne možemo da garantujemo da će sve porudžbine biti poslate u istom danu. Imajte na umu da je izraz na našem sajtu "na lageru/stanju" generalno se odnosi na činjenicu da smo zadržali svoju liniju proizvoda u skladištu, ali da kombinacija pojedinačnih proizvoda koje kupujete može ali ne mora biti u prodaji tog određenog dana.

Kada nemamo sve proizvode na ageru/stanju, trudimo se da Vam damo procenu vremena koje je potrebno da imamo proizvode. Neki proizvodi su deo naše stalne ponude i oni mogu biti dostupni brzo. Drugi, sa druge strane, mogu zahtevati da ih moramo poručiti specijalno za Vas. Naša procena će pokazati prosečno vreme za proizvode koje naručujete. Međutim, stvarno vreme isporuke za specifične proizvode može da se razlikuju jer je zavisno od proizvođača proizvoda, trudimo se da Vam dostavimo informacije, ali vreme stvarne isporuke ne možemo garantovati.

Mi obično pakujemo sve proizvode u jednu pošiljku, nakon što su svi proizvodi na lageru/stanju. Ponekad možemo izabrati da isporučimo svoje stavke u odvojenim paketima iz logističkih razloga. Ako tako želite, možete izabrati da Vam pošaljemo prvo proizvode koje imamo, a kasnije one koje smo poručili od dobavljača, iako možemo da Vam naplatimo dodatne troškove dostave za 2 paketa.

Imajte na umu da, ukoliko nije drugačije navedeno na sajtu, procenjene isporuke su samo naši zaključci izvdeni iz dosadašnjeg iskustva. Oni ne garantuju precizno vreme isporuke i na njih se ne treba oslanjati u potpunosti.

Da bi se obezbedila brza isporuka, preporučujemo da nam pružite svoju punu adresu za dostavu kao i broj telefona kako bi Vas lica odgovorna za dostavu pozvala u slučaju nekog problema. Kada pošaljemo paket dobićete broj za praćenje paketa kao i link gde možete pratiti stanje pošiljke online. Na žalost, ne možemo biti odgovorni za kašnjenje isporuke usled grešaka koje su izazvali naši logistički partneri.

 1. PROBLEMI SA DOSTAVOM

Sve naše proizvode pakujemo u zaštitnu ambalažu kako bi se osigurala isporuka u savršenom stanju. Međutim, određeni problemi pri isporuci mogu dovesti do toga da proizvod smatrate neupotrebljivim za uptrebu. Molimo Vas da proverite paket pre prijema. U slučaju većih problema, molimo Vas odbite prijem paketa (tako je paket automatski vraćen nama) i odmah obaveste nas kako bismo mogli da reagujemo na pravi način.

 1. INTERNACIONALNI BIZNIS

Mi šaljemo proizvode u većinu zemalja sveta. Molimo vas da pogledate trenutne mogućnosti za slanje na našem sajtu.

Prilikom naručivanja proizvoda za isporuku izvan EU, paket može biti predmet uvoznih dažbina i poreza, koji se naplaćuju kada paket dostigne određenu destinaciju. Svi dodatni troškovi za carinjenje biće Vaš trošak i mi nismo odgovorini za nastanak istih; nemamo nikakvu kontrolu nad ovim troškovima. Carinska pravila variraju od zemlje do zemlje, tako da bi trebalo da se obratite lokalnoj carinsku ispostavu za dodatne informacije. Još jedan dobar izvor informacija je dutycalculator.com.

Osim toga, imajte na umu da prilikom naručivanja od nas, Vi se smatrate uvoznikom i sve mora biti u skladu sa svim zakonima i propisima zemlje u kojoj se primaju proizvodi. Vaša privatnost nam je važna i želimo našim međunarodnim klijentima da budu svesni da prekogranične isporuke podležu otvaranju i inspekciji od strane carinskih organa.

 1. OTKAZIVANJE PORUDŽBINE PRE SLANJA

Za sve proizvode osim za  proizvode napravljene samo za Vas važe pravila otkazivanja porudžbine.

Imate pravo da otkaže svoju porudžbinu pre nego što je pošaljemo. Molimo Vas da nas obavestite slanjem emaila o ovoj odluci ili promeni porudžbine. To praktično poništava Vaše naručivanje i na taj način raskida ugovor sa nama.

U većini slučajeva, Vaše otkazivanje porudžbine znači da pošiljka nikada neće biti poslata.

Međutim, naša mogućnost da zaustavimo pošiljku može biti ograničena tipom logističke usluge koju koristimo za Vašu pošiljku. U većini slučajeva, u mogućnosti smo da zaustavimo pakete ukoliko je otkazivanje porudžbine stiglo pre 14.00 časova. U nekoliko drugih slučajeva, ne možemo biti u stanju da zaustavimo isporuku istog radnog dana.

U ovim slučajevima, prvo, možemo pokušati da kontaktiramo logističkog partnera i zamolimo ih da Vam ne dostave paket. Drugo, ukoliko ne možemo zaustaviti isporuku paketa molimo Vas da odbijete prijem pošiljke kada poštar ili kurirske služba budu dostavljali paket. Na ovaj način paket će se vratiti nama.

 1. POVRAĆAJI NAKON SLANJA

I nakon slanja paketa, još uvek imate pravo da otkažete ili zahtevate promenu porudžbine ili povraćaj novca.

Prvo, imate zakonska prava da tražite punu naknadu Vašeg novca. Vaša prava su definisana zakonima i propisima zemlje ili zaštite potrošača od strane Evropske Unije. Generalno, možete otkazati porudžbinu bez ikakvog razloga u roku od 14 dana od dana kada ste dobili kupljenu robu (ili od poslednje isporuke ako se odnosi na robu isporučenu odvojeno). Morate nas obavesti o svojoj odluci da otkaže porudžbinu. Možete podneti zahtev u skladu sa uputstvima i obrascima koji su dostupni na našem sajtu, ili nam se obratite putem e-maila. Da bi se zadovoljio rok otkaza, dovoljno je da pošaljete svoj otkaz/promenu pre perioda od 14 dana i pošaljete proizvode nama u narednih 14 radnih dana nakon toga.

Takođe nudimo Vam garancije povraćaja novca za sve kupovine određenih kategorija proizvoda. U ovom trenutku, nudimo povraćaj novca 365 dana nakon datuma kupovine za sva kontaktna sočiva, tečnosti/rastvore za kontaktna sočiva i kapi za oči.

Da biste ostvarili ovo pravo, vraćena roba mora biti neotvorena, neiskorišćena, ambalaža mora biti neoštećena i ne bi trebalo da bude istekao rok trajanja. Pravo otkaza, povraćaja i zamene ne odnosi se na isporuku proizvoda koji nisu pogodni za povratak zbog zdravstvene zaštite ili higijenskih razloga, ili koje su nerazdvojivo pomešani sa drugim predmetima; i za isporuku robe koja se može promeniti  ili će datum roka trajanja isteći brzo. Mi definišemo prihvatljiv rok trajanja kao 6 meseci ili više (sve dok Vam mi dostavljamo proizvode sa rokom trajanja najmanje 12 meseci).

Troškovi slanja robe nazad su Vaši troškovi. Zatim ćemo nadoknaditi originalne troškove koje ste platili za proizvode ukoliko vraćate sve proizvode. Ako se vraćaju samo neki, ali ne svi proizvodi iz poslatog paketa, onda Vam refundiramo troškove za relevane proizvode. Povraćaj novca ćemo obaviti na isti način kao što ste nam ih platili u roku od 2 dana, osim ako se izričito drugačije ne dogovorimo. U svakom slučaju, nećete snositi nikakve naknade kao rezultat povraćaja novca. Mi možemo čekati na povraćaj novca dok ne dobijemo robu nazad, ili dok ne dobijemo dokaze da ste vratili robu, zavisno od toga šta nam stigne ranije.

 1. ZAMENA

Umesto povraćaja, možete tražiti zamenu proizvoda. Originalni proizvodi moraju uvek biti vraćeni pod istim uslovima kao i za povraćaj.

Pošto nismo u mogućnosti da uradimo delimičnan povraćaj novca, zamenu proizvoda vršimo samo ako je vrednost proizvoda jednaka ili želite proizvod manje vrednosti od prvobitno poručenog.

 1. PROIZVODI PO PORUDŽBINI

Pravo otkaza, povraćaja i razmene ne odnosi se na isporuku dobara koja su napravljena po specifikacijama ili jasno personalizovanih proizvoda.

Na primer, par dioptrijskih naočara je napravljen sa Vašim specifikacijama. Naočare za sunce uglavnom nisu. Ali opet, naočare za sunce sa ugrađenom dioptrijom (sa refleksnim premazom koji je primenjen na staklo) se ponovo personalizuje prema Vama.

Ukoliko nije drugačije naznačeno u našoj ponudi, nismo u mogućnosti da uradimo povraćaj sredstava ili razmenu za ove proizvode.

 1. LICENCIRANI OPTIČAR

Mi smo u skladu sa svim zakonima i propisima koji se odnose na online i offline prodaju proizvoda koje nudimo.

Mi smo potpuno licencirani optičar, nudimo provere oka, kontaktnih sočiva i srodnih proizvoda, proizvodnja dioptrijskih naočara i pružanje pratećih usluga. Naša licenca potiče iz Mađarske i primenjiva je u drugim zemljama EU.

Mi takođe ispunjavammo kriterijume propisane drugim propisima za elektronske trgovine i prodaju kontaktnih sočiva putem Interneta.

 1. DODELJIVANJE

Imamo pravo da Vašu porudžbinu preusmerimo nekoj drugoj kompaniji koja će ispuniti Vašu porudžbinu, razlog za ovo može biti da oni imaju povoljnije uslove, bržu dostavu, povoljnije cene. Ova druga kompanija može ali ne mora biti deo iste grupe kojoj mi pripadamo.

Mi ćemo komunicirati sa Vama u pisanoj formi o dodeli ugovora drugoj kompaniji. Novo pravno lice za ispunjavanje porudžbine će onda poslati email sa informacijama o slanju proizvoda, koje potom stvara ugovor između Vas i te kompanije. Ugovor će biti regulisana ovim Uslovima prodaje.

Mi možemo da dodelimo Vaš ugovor i porudžbinu samo ako novo pravno lice pristaje da izvrši sve preostale obaveze iz ugovora. Vaša prava se ne menjaju, samo su naše obaveze ispunjene od strane nekog drugog. U slučaju da novo pravno lice ne ispuni svoju obavezu, mi smo i dalje odgovorni za isporuku proizvoda ili usluga koji ste naručili od nas.

Kada neko drugi ispuni Vašu porudžbinu, mi samo prikupljamo novac za drugo pravno lice. Mi možemo ali ne moramo biti plaćeni marketinškom provizijom za omogućavanje prodaje novom pravnom licu.

Dodeljivanjem ugovora o prodaji nekom drugom, mi smo i dalje odgovorni za sve, povraćaj novca ili zamene za Vas. Mi ćemo imati ugovor od strane pravnog lica koje ispunjava porudžbinu.

 1. POTROŠAČKA PRAVA

Vi možete kontaktirati veliki broj organa ako imate primedbe ili nedoumice u vezi nas.

 • Provajderi za plaćanja često stavljju uplate pod “deponovane” dok ne rešimo potencijalne sporove sa njima ili sa Vama. Najpoznatiji primeri su Paypal i kreditne kartice kompanija.
 • Nacionalno udruženje za zaštitu potrošača, možete ih kontaktirati putem njhovog sajta: http://zastitapotrosaca.gov.rs/?pismo=latinica
 • Evropskih potrošačkih centara u EU članice daju drugi način rešavanja sporova. Njihove standardne procedure pomoći će Vam da pokrenete eventualni postupak protiv nas. Možete da ih kontaktirate preko sajta: ec.europa.eu/consumers/ecc/

 

 

Politika privatnostia
Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

1. POLITIKA

Ova politika privatnosti se odnosi na korišćenje našeg sajta ili usluga (u daljem tekstu, "nas", "mi"). Mi poštujemo Vašu privatnost i posvećeni smo zaštiti podataka. Mi smo usvojili ovu politiku privatnosti ( "Politika privatnosti") da objasnimo koje informacije se mogu prikupljati na našem sajtu, kako koristimo ove informacije, i pod kojim okolnostima ih možemo otkriti trećim licima. Sve informacije koje prikupimo će se koristiti isključivo u skladu sa ovom politikom. Ova politika privatnosti se odnosi samo na informacije koje prikupljamo preko veb stranice i ne odnosi se na naše  informacije  prikupljane iz drugih izvora.

 

Ova Politika privatnosti, zajedno sa Uslovima korišćenja i uslovima prodaje objavljenom na našem sajtu, navedena su opšta pravila i propisi za Vaše korišćenje našeg sajta. U zavisnosti od Vaših aktivnosti prilikom posete našem sajtu, može biti potrebno da se slože sa dodatnim uslovima.

 

 1. SAGLASNOST

Korišćenje našeg sajta ili usluga predstavlja Vaš pristanak sa našom politikom privatnosti. Ako se ne slažete sa tom politikom, molimo Vas da ne koristite naš sajt ili usluge.

 

Korišćenjem ovog sajta ili naše usluge, izjavljujete da ste punoletna osoba u Vašoj državi ili provinciji boravka, ili da ste dostigli punoletstvo u Vašoj državi ili provinciji boravka i Vi ste nam dali pristanak da želite da  koriste ovaj sajt.

 

 1. BEZBEDNOST

Naše prodavnice i podaci imaju “host”  kod najboljhi u klasi hosting servisa kao što su “Amazon Web Services”. Oni Vaše podatke skladište i čuvaju na bezbednom serveru iza “firewall-a”. Da bismo zaštitili Vaše lične podatke, mi preduzimamo sve mere predostrožnosti i pravila najboljih praksi da se uverimo da Vaši podaci nisu na bilo koji način izgubljeni, zloupotrebljeni, otkriveni, izmenjeni ili uništeni.

 

Da bi zaustavili neovlašćen pristup ili otkrivanje Vaših podataka, odgovarajuće fizičke, digitalne, elektronske i upravljačke procedure su sprovedene u svrhu zaštite informacije koje sakupljamo na mreži i osigura njihove bezbednosti.

 

Mi ne čuvamo i ne obrađujemo direktno nikakve informacije koje bi mogle da se koriste za pokretanje uplate. Za ovo imamo ugovore sa specijalizovanim serverima za online transakcije koji su implementirani i međunarodno svrstani u najbolje prakse u cilju očuvanja Vaših informacija o plaćanju. Na primer, oni šifriraju podatake platnih kartica kroz “Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). PCI-DSS” (Međunarodni standardi za zaštitu podataka) koji garantujui bezbedano rukovanje informacijama o kreditnoj kartici putem naše prodavnice i njihovih usluga.

 

Mi smo usvojli odgovarajuću najbolju praksu prikupljanja podataka, skladištenja, prerade i mere bezbednosti radi zaštite od neovlašćenog pristupa, promene, otkrivanja ili uništavanja Vaših ličnih podataka, korisničko ime, lozinka, informacije o transakciji i podaci koji se nalaze na našem sajtu. Bezbedna i sigurna razmena podataka odvija se preko SSL osiguranog komunikacionog kanala, a kodiran je i zaštićen i digitalnim potpisom.

 

 1. KAKO PRIKUPLJAMO INFORMACIJE

Kao i većina vebsite operatera, mi prikupljamo ne-lične-identifikacione podatke o vrsti koji veb pretraživač i server obično koriste naši posetioci, tip pretraživača, željeni jezik, kao i datum i vreme za svaki zahtev posetilaca. Naš cilj u prikupljanju ne-ličnih podatka je da bolje razumemo kako naši posetioci koriste našu veb stranicu. S vremena na vreme, možemo osloboditi ne-lične-identifikacione podatke u agregatu, na primer, tako što ćemo objaviti izveštaj o trendovima u upotrebi na svom sajtu.

 

Mi takođe prikupljamo potencijalno lične informacije poput Internet protokol-a (IP) adrese za ulogovane korisnike i komentare ostavljene od strane korisnika na našim blogovima. samo otkrivamo prijavljenog korisnika i IP adresu za komentar, pod istim uslovima kao što je opisano u nastavku.

 

Mi takođe prikupljamo razne lično identifikujuće delove informacija, kao što su, na primer, e-mail adresa, ime kupca, adresu za isporuku ili fakturisanje i individualnih podataka na receptu za kontaktna sočiva ili naočare. Mi koristimo ove informacije da ispunimo zahteve ili da razumemo kako koristite naše usluge i da što bolje prilagodimo naše usluge.

Ispod je lista primera kako mi prikupljamo informacije.

 

“KOLAČIĆI”

Da bi obogatili i usavršili Vaše iskustvo na mreži, koristimo "cookies" odnosno “kolaćiće”, tehnologiju i usluge koje omogućuju da personalizujete sadržaj koji želite ili oglašavanje i čuvate podešavanja na Vašem računaru.

 

“Kolačić” je niz informacija koje sajt skladišti na računaru posetioca, i putem pretraživača posetioca svaki put se pojavljuje pri povrataku posetilaca. Mi koristimo kolačiće da pomognemo u identifikovanju i praćenju posetioa, kao i njihovo korišćenje naših lokacija i usluga, kao i njihove sklonosti i želje. Posetioci koji ne žele da imaju kolačiće postavljene na svojim računarima treba da postave svoje pretraživače da odbijaju kolačiće pre korišćenja naših usluga, uz manu da određene funkcije naših sajtova ne mogu funkcionisati bez pomoći “kolačića”.

 

TRANSAKCIJE E-TRGOVINE

Onima koji naručiti kod nas traži se da dostave i neke dodatne informacije, uključujući i neophodne lične i finansijske podatke potrebne za obradu te transakcije. Mi prikupljamo takve informacije samo onoliko koliko je neophodno i prikladno da ispunimo nalog ili svrhu interakcije posetioca sa našim uslugama.

 

KORISNIČKI SERVIS

Mi možemo, bez prethodnog obaveštenja ili upozorenja i u sopstvenom nahođenju ostvariti komunikaciju sa vama putem e-maila, telefona ili drugih digitalnih kanala za potrebe kontrole kvaliteta i obuke, ili zbog naše zaštite.

 

KOMUNIKACIJA

Uz Vašu dozvolu, možemo Vam slati, štampani materijal ili komercijalne ponude o našim proizvodima i uslugama. Mi takođe pratimo kako se naši korisnici bave ovim kanalima komunikacije i pokušamo da maksimiziramo njenu vrednost sa vama.

 

REKLAMNE MREŽE

 

Oglasi se pojavljuju na našem sajtu, a pojavljuju negde na Internetu ili na mobilnim uređajima, mogu se dostaviti do Vas putem reklamnih partnera koji može da odredi kolačiće. Ovi kolačići omogućavaju oglas servera da prepozna Vaš računar svaki put kada vam pošalju online oglas da izradi informacije o Vama ili drugim osobama koje koriste računar. Ova informacija omogućava oglasnim mrežama da, između ostalog, ciljano oglašavanje bude od najvećeg interesa za Vas.

 

Često možete da podesite postavke za način oglašavanja. Ako želite, možete da onemoguće oglašavanje zasnovano na interesovanjima “kolačića” ili trajno ga onemogućite  pomoću pretraživača.

 

Možemo platiti neke od naših reklamnih partnera da pomognu slanje elektronskih reklama za vas. Takođe možemo zaraditi proviziju od pojedinih linkova na našem sajtu. Ovo ne utiče na kupovine ili cene koje se mogu videti na našim stranicama.

 

NEZAVISNI LINKOVI

 

Naša usluga može da sadrži linkove ka spoljnim lokacijama kojima ne upravljamo. Ako kliknete na link treće strane, bićete usmereni na sajtu te treće strane. Ove usluge se upravlja po svojoj politici privatnosti, a ne našoj. Mi nemamo kontrolu  i  ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili prakse bilo koje treće strane lokacije, proizvoda ili usluge.

 

 1. KAKO KORISTIMO VAŠE INFORMACIJE

Mi koristimo navedene informacije prvo da generišemo statistiku o (zbirni - agregatni nivo informacija) između ostalog, ponašanju posetilaca našeg sajta i njihovih transakcija i profila. Možemo javno prikazati ove informacije ili pružiti ga drugima pod uslovom da informacija ostaje na agregatnom nivou.

 

Mi prikupljamo i koristimo lične podatke za različite svrhe, uključujući:

 • Da poboljšamo svoje usluge. Vaše informacije nam pomaže da efikasnije odgovorimo na Vaše zahteve i potrebe za podrškom.
 • Da bi personalizovali korisničko iskustvo. Možemo koristiti informacije u agregatu da razumemo kako naši korisnici, kao grupa, koristi usluge i resurse koji se nalaze na našem sajtu.
 • Da biste poboljšali naš sajt. Mi stalno nastojimo da poboljšamo naš sajt i ponudu na osnovu informacija i povratnih informacija koje smo dobili od Vas.
 • Za obradu transakcija. Možemo koristiti informacije korisnika pri tom mi ne delimo ove informacije sa spoljnim stranama, osim u meri koja je neophodna da pružimo uslugu
 • Da upravljamo sadržajem, promocija, istraživanja ili neku drugu funkciju sajta. Da bismo poslali korisnicima informacije o temama koje mislimo da će biti od interesa za njih.
 • Da bismo poslali periodične mailove ili ostvarili bilo koju drugu vrstu komunikacije sa Vama. Email adresa se koristi za obradu naloga, slanje informacija i ažuriranja koji se odnose Vas nalog. Takođe se može koristiti da odgovorimo na Vaše zahteve, i / ili druge zahteve ili pitanja.

 

 1. MARKETING

 Ako korisnici odluče da budu dodati na našu mailing listu, oni će primati e-poruke koje mogu da sadrže novosti iz kompanije, ispravke, koje se odnose proizvode ili uslugu. Ako u bilo kom trenutku korisnik želi da se odjavi od primanja buduće e-pošte, može kliknuti na “UNSUBSCRIBE” na dnu svake e-pošte.

 

Takođe, možemo da Vas kontaktiramo pomoću automatizovanih poziva i SMS poruka, u svakom broju telefona koje ste nam pružili, da: (i) obavestiti o statusa porudžbine; (II) u rešavanju problema sa nalogom; ili (iii) da vam pomogne da servisirate svoj račun.

 

 1. ŽAŠTITA LIČNIH PODATAKAMi nećemo iznajmljivati, trgovati ili prodavati potencijalno lične identifikujuće i lične informacije bilo kome.

 

Mi možemo deliti prikupljene demografske podatke ne vezano za bilo koje lične podatke za identifikaciju u vezi sa posetiocima i korisnicima sa našim poslovnim partnerima, pouzdanmm saradnicima i oglašivačima. Možemo koristiti dobavljače usluga drugih entiteta da bi nam pomogli u vođenju posla i sajta ili u upravljanju aktivnostima u naše ime, kao što je slanje biltena ili istraživanja. Mi možemo podeliti Vaše informacije sa tim trećim licima samo za ograničene svrhe.

 

Vaše lične podatke ćemo, isključivo radi ispunjanja zahteva i usluga, podeliti sa platnim serverima, logističkm provajderima i bilo kojoj drugoj strani, koja predstavlja važan deo u pružanju Vaše usluge ili proizvoda koji ste naručili od nas. Ukoliko smo dodelili prodaju trećem licu, kako bi zavrđili prodaju umesto nas, takođe prenosimo i neophodne podatake toj strani. Biće im prosleđene samo informacije koje su neophodne da ispune našu prosleđenu uslugu prema Vama. Međutim, pojedini provajderi za plaćanja i obavljanje platnog prometa, imaju svoje politike privatnosti u odnosu sa informacijama koje su im neophodne kako bi obavili transakciju za plaćanje online. Za ove usluga, preporučujemo da pročitate njihovu politiku privatnosti, tako da možete razumeti način na koji će Vaši lični podaci biti obrađeni ovim provajderima.

 

Mi otkrivamo potencijalno lične informacije i lične informacije samo našim zaposlenma, ugovaračima i povezanim organizacijama da (i) treba da znaju te informacije kako bi se obratili u naše ime ili da obezbede usluge koje su dostupne na našem sajtu, i ( ii)  složili su se da neće otkriti informacije drugima. Neke od tih radnika, izvođača i povezanih organizacija mogu da se nalaze izvan naše matične zemlje; koristeći naš sajt, pristajete na prenos takvih informacija.

 

Mi možemo otkriti Vaše lične podatke ako to zakon nalaže da  učinimo. Mi otkrivamo potencijalno lične informacije i lične informacije kao odgovor na sudski poziv, sudski nalog ili drugi državni zahtev.

 

 1. VAŠ PRISTANAK

 Kada posetite nas sajt ili želite naše usluge Vi nam pružate informacije, što znači da pristajete na to da ih možemo prikupljti i koristi kao što je navedeno u ovoj Politici privatnosti.

 

Ako tražimo Vaše lične informacije iz konkretnog razloga ili marketinga, mi ćemo Vas pitati direktno i tražiti Vaš pristanak, ili pružiti Vam priliku da kažete ne.

 

Ako se predomislite, možete u bilo kom trenutku povući svoju saglasnost i obavestite nas našu meil adresu.

 

Imajte na umu određene funkcije sajta i komercijalna prodaja dostupne su samo sa pristupom Vašim podacima. Oduzimanjem Vašeg pristanka da nam date informacije, možda nećemo biti u mogućnosti da dostavimo sve naše usluge.

 

 1. TRANSFERI

 Ako naš posao ili online prodavnica  ostavri saradnju sa drugom kompanijom, Vaši podaci mogu se preneti na nove vlasnike, tako da oni mogu da nastave da prodaju proizvode za Vas. Vi ćete zadržati pravo da birate da li želite da podelite informacije sa bilo kim u budućnosti.

 

 1. PROMENE OVE POLITIKE

 Zadržavamo pravo da izmenimo ovu politiku privatnosti u bilo koje vreme i po našem nahođenju. Kada to učinimo, ažuriraćemo datum na dnu ove stranice, ili obavestiti korisnike putem e-maila. Prihvatate i slažete se da je Vaša odgovornost da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti i postanete svesni modifikacija.

 

Izmene i pojašnjenja će odmah stupiti na snagu nakon njihovog objavljivanja na sajtu. Vaša kontinuirana upotreba ovog sajta nakon bilo kakve promene u ovoj polici će predstavljati Vašu saglasnost sa takvim promenama.

 

Sadašnja verzija ove Politike privatnosti stupila je na snagu 1. juna 2017. Godine.

 

 1. ZA PITANJA I INFORMACIJE

 Ako želite da podnesete žalbu ili jednostavno postavite pitanje, obratite se na naš meil hello@eoptika.com.